Format ringkasan eksekutif

Submitted by adminkikf on Sun, 03/03/2019 - 17:25

Format penulisan ringkasan eksekutif bagi setiap kategori mungkin berbeza. Sila pastikan kandungan yang dihantar sesuai dengan kategori untuk disertai berpandukan lampiran seperti di bawah.

Pastikan ringkasan eksekutif ditulis tidak melebihi 1,200 patah perkataan tidak termasuk lampiran rajah/jadual. Pastikan juga lampiran rajah/jadual tidak melebihi 2 muka surat.