Hebahan Pertama

Submitted by adminkikf on Tue, 01/08/2019 - 15:56
Poster hebahan pertama

Objektif konvensyen ini adalah

 • Memberi pengiktirafan kepada hasil inisiatif kualiti yang diperkenalkan oleh warga farmasi KKM.
 • Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan oleh warga farmasi KKM.
 • Memperkenalkan dan menyebarkan inisiatif-inisiatif kualiti farmasi yang boleh dicontohi untuk faedah bersama.
 • Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.

 

Antara kategori pertandingan yang dibuka adalah

 1. Quality Assurance (QA) Oral
 2. QA Poster
 3. Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Horizon Baru (Penciptaan)
 4. KIK Horizon Baru (Penambahbaikan)
 5. Inovasi Produk
 6. Inovasi Teknologi
 7. Inovasi Perkhidmatan
 8. Inovasi Proses