Info konvensyen

Objektif konvensyen ini adalah;

  1. Memberi pengiktirafan kepada hasil inisiatif kualiti yang diperkenalkan oleh warga farmasi KKM.
  2. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan oleh warga farmasi KKM.
  3. Memperkenalkan dan menyebarkan inisiatif-inisiatif kualiti farmasi yang boleh dicontohi untuk faedah bersama.
  4. Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.