Objektif konvensyen ini adalah

 • Memberi pengiktirafan kepada hasil inisiatif kualiti yang diperkenalkan oleh warga farmasi KKM.
 • Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan oleh warga farmasi KKM.
 • Memperkenalkan dan menyebarkan inisiatif-inisiatif kualiti farmasi yang boleh dicontohi untuk faedah bersama.
 • Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.

Antara kategori pertandingan yang dibuka adalah

 • Quality Assurance (QA) Oral
 • QA Poster
 • Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Horizon Baru (Penciptaan)
 • KIK Horizon Baru (Penambahbaikan)
 • Inovasi Produk
 • Inovasi Teknologi
 • Inovasi Perkhidmatan
 • Inovasi Proses
banner