JAWATANKUASA PENGANJUR KONVENSYEN INOVASI DAN KREATIVITI FARMASI 2023 (KIKF2023)

JAWATANKUASA KERJA PROTOKOL & BUKU PROGRAM

JAWATANKUASA KERJA SAINTIFIK DAN PERSEMBAHAN

JAWATANKUASA KERJA PENGADILAN

JAWATANKUASA KERJA PUBLISITI DAN MULTIMEDIA

JAWATANKUASA KERJA ANUGERAH KHAS

JAWATANKUASA KERJA LOGISTIK & TEKNIKAL (JKN PULAU PINANG)

JAWATANKUASA KERJA LOGISTIK & TEKNIKAL (PPF)

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN PERSEMBAHAN QA, INOVASI, DAN KIK

JAWATANKUASA KERJA PENDAFTARAN DAN PENGINAPAN

JAWATANKUASA KERJA HADIAH

PENGACARA MAJLIS